Cravata de Soim al patriei

100,00 lei350,00 leiVectorial, .ai

The Falcons of the Fatherland was a communist organization in Romania for preschool and school children, aged 4-7, founded in 1976. It was intended to contribute to the “moral and civic education of children, in the spirit of humanism, love and respect towards the homeland and the people, towards the Romanian Communist Party ”. The organization carried out its entire activity under the leadership of the PCR, and the task of guiding its activity fell to the Pioneer Organization.

Șoimii Patriei a fost o organizație comunistă din România a copiilor preșcolari și școlari, în vârstă de 4-7 ani, înființată în anul 1976. Avea menirea de a contribui la „educarea moral-civică a copiilor, în spiritul umanismului, al dragostei și respectului față de patrie și popor, față de Partidul Comunist Român”. Organizația își desfășura întreaga activitate sub conducerea PCR, iar sarcina de îndrumare a activității ei revenea Organizației Pionierilor.

Image file format: AI
Types of licensing: Personal and Commercial